Twitter usage

Все повече използвам социалната система Twitter. Поражда много нови впечатления без да затрупва с информация. Контактите са много по-истински и наистина социални, за разлика от Facebook. Информацията е по-жива, идваща от самия човек, за разлика от Google Reader (все пак това се използва за по-различни цели).

Магията на 140те знака е силна и влияе на начина, по който се изказваш много положително. Засега толкова. Някой друг път ще опиша малко по-подробно и фактологично Twitter (общността, сайта, протокола, предстоящите функции).

На всички ученици, честито! Въпреки, че повечето не обичат да им напомнят за този ден. Все му казват, че е първи, но за мен тази година това е последния първи учебен гимназиален ден.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Петя Дубарова

Червен пръстен - Blog Challenge 2